Thứ sáu, 30/10/2020 - 02:03|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Võ Xán

hướng dẫn học sinh tự học, ôn tập qua mạng và trên truyền hình.

 UBND HUYỆN TÂY SƠN                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       ---------------------------------                                                      ------------------------------

Số:129 /PGDĐT                                                             Tây Sơn, ngày  30 tháng 3 năm 2020

V/v hướng dẫn học sinh tự học, ôn

 tập qua mạng và trên truyền hình.

   

                                                     Kính gửi: Hiệu trưởng các trường TH, THCS.

 

Thực hiện Công văn số 496/SGDĐT-VP ngày 20/3/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định về việc cho học sinh nghỉ học để phòng dịch bệnh Covid-19; nhằm hỗ trợ học sinh trong việc duy trì thói quen học tập, cập nhật kiến thức đảm bảo theo kế hoạch của năm học, Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị Hiệu trưởng các trường TH, THCS chủ động triển khai các công việc sau:

1. Tổ chức việc dạy học qua Internet, trên truyền hình trong thời gian học sinh nghỉ học ở trường vì Covid-19 theo hướng dẫn tại Công văn số 1061/BGDĐT-GDTrH ngày 25/3/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (có văn bản kèm theo).

2. Nhà trường thông báo cho phụ huynh và học sinh truy cập trang web http://Toliho.vn để nhận khóa học hoàn toàn miễn phí. Thời gian đăng ký: từ ngày 20/3/2020 đến ngày 04/4/2020; Khóa học có thời gian 02 tháng kể từ ngày đăng ký.

3. Triển khai hướng dẫn học sinh tự học, ôn tập trên hệ thống ViettelStudy và trên truyền hình qua lịch phát sóng các bài học được công bố trên Cổng thông tin của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉ http://www.moet.gov.vn.

Nhận được Công văn này, đề nghị Hiệu trưởng các trường TH, THCS nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, cần phản ánh về phòng GD&ĐT (bộ phận phổ thông) để được hướng dẫn kịp thời./.

Nơi nhận:

  • Như trên (để thực hiện);
  • Lưu: VT, VP, MN, PT, LĐ.

 

                        KT. TRƯỞNG PHÒNG

                        P.TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký)

 

Văn Tám

                               

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 7
Tháng 10 : 457
Năm 2020 : 4.277