Thứ sáu, 30/10/2020 - 01:59|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Võ Xán

tổ chức cho học sinh đi học trở lại sau thời gian tạm nghỉ để phòng, chống dịch Covid-19

       UBND HUYỆN TÂY SƠN                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-------------------------------------------                                 ------------------------------------

Số:  170  /PGDĐT                                                         Tây Sơn, ngày 23  tháng 4  năm 2020

V/v tổ chức cho học sinh đi học

trở lại sau thời gian tạm nghỉ để

phòng, chống dịch Covid-19

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường MN, TH và THCS.

          Thực hiện Công văn số 715/SGDĐT-VP ngày 22/4/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định về việc tổ chức cho học sinh, học viên đi học trở lại sau thời gian tạm nghỉ để phòng, chống dịch Covid-19, Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng các trường MN, TH và THCS trên địa bàn huyện thực hiện nghiêm túc việc đảm bảo an toàn sức khỏe cho giáo viên và học sinh; cụ thể:

1. Về thời gian:

  1. Học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông đi học trở lại từ ngày 27/4/2020.
  2. Học sinh tiểu học và học sinh mầm non đi học trở lại từ ngày 04/5/2020.
  3. Học viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên đi học trở lại từ ngày 27/4/2020.

2. Thực hiện đồng bộ và nghiêm túc các giải pháp nhằm đảm bảo mục tiêu: an toàn phòng dịch, kịp thời phát hiện, khoanh vùng, chống lây lan:

  1. Thực hiện giãn cách: lớp với lớp, giáo viên với giáo viên; bố trí ngồi phù hợp: kê bàn ghế giãn tối đa trong phòng để học sinh cách nhau ít nhất 01 mét; ra chơi trong lớp, đi về theo lớp, người nhà không vào trường đưa đón học sinh.
  2. Không tổ chức dạy thêm - học thêm, không tổ chức bán trú, không tổ chức họp toàn thể hội đồng giáo viên. Các hoạt động giáo dục chỉ được tiến hành ở từng lớp học. Tạm thời đóng cửa các căng tin trong trường học.
  3. Đảm bảo trường sạch, lớp sạch, thông thoáng, ký túc xá sạch, xe đưa đón sạch; đảm bảo đủ nước sạch, xà phòng, sát khuẩn tay nhanh, thực hiện vệ sinh lớp vào đầu buổi và cuối buổi học.
  4. Tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh phải đeo khẩu trang, được đo thân nhiệt trước khi vào trường, lớp.

đ) Kiểm soát chặt chẽ học sinh, học viên từ vùng dịch về; phát hiện kịp thời trường hợp nghi ngờ; nếu có dấu hiệu bị bệnh thì kịp thời báo cho quan y tế.

  1. Nhắc nhở học sinh gương mẫu thực hiện các biện pháp: không tụ tập đông người, chỉ ra khỏi nhà trong trường hợp thật cần thiết, rửa tay thường xuyên, đeo khẩu trang khi đến trường, trong lớp học và ở nơi công cộng, tăng cường tự bảo vệ sức khỏe nhằm góp phần hạn chế sự lây lan của dịch bệnh.

          3. Khẩn trương chuẩn bị chu đáo các điều kiện để đón học sinh trở lại trường: Hiệu trưởng các trường tổ chức thực hiện việc tiêu độc, khử trùng, vệ sinh bàn ghế, thiết bị dạy học, lớp học, đảm bảo các điều kiện vệ sinh phòng dịch cho học sinh, giáo viên (nước sạch, xà phòng và dung dịch sát khuẩn tay) để đón học sinh trở lại trường sau thời gian tạm nghỉ. Đặc biệt chú ý việc lắp đặt bổ sung hệ thống vòi nước ở những vị trí thích hợp để thầy và trò rửa tay trước khi vào lớp.

          4. Hiệu trưởng các trường MN, TH và THCS liên hệ làm việc với Trưởng trạm y tế xã, thị trấn trên địa bàn để phun thuốc khử trùng trước khi học sinh đi học trở lại.

5. Thực hiện công tác dạy - học theo Chương trình đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo điều chỉnh (Phòng GD&ĐT sẽ căn cứ Văn bản hướng dẫn của Sở để có Văn bản hướng dẫn thực hiện cụ thể cho từng cấp học, bậc học cho phù hợp với Khung Kế hoạch thời gian năm học 2019-2020).

Hiệu trưởng các trường tổ chức triển khai thực hiện các nội dung hướng dẫn tại Công văn này và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để xảy ra tình trạng lây lan dịch bệnh do không thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các quy định trên.

Phòng Giáo dục và Đào tạo sẽ kiểm tra tình hình thực hiện ngay tại cơ sở, xem xét giải quyết những vấn đề vướng mắc nảy sinh trong quá trình thực hiện./.

Nơi nhận:                                                                               TRƯỞNG PHÒNG

- Như kính gửi;                                                                       (Đã ký tên, đóng dấu)

- Lãnh đạo Phòng GD&ĐT;                                                              

- Lưu: VT, PT.                                                                       

 

 VÕ NGỌC KHANH

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 7
Tháng 10 : 457
Năm 2020 : 4.277