Friday, 30/10/2020 - 03:29|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Võ Xán

V/v cho học sinh tạm nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh COVID-19

UBND HUYỆN TÂY SƠN

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:118/PGDĐT-VP

V/v cho học sinh tạm nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh COVID-19

         Tây Sơn, ngày 20 tháng 3 năm 2020

 

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học, THCS.

 

Thực hiện Công văn số 496/SGDĐT-VP ngày 20/3/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định về việc cho học sinh, học viên, sinh viên trên địa bàn tỉnh tiếp tục tạm nghỉ học để phòng chống dịch bệnh COVID-19; Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học, THCS thực hiện ngay các công việc sau đây:

  1. Kéo dài thời gian tạm nghỉ học của học sinh mầm non, tiểu học, trung học cơ sở nhằm ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh COVID-19.
  2. Nghiêm cấm việc tổ chức dạy thêm - học thêm.
  3. Triển khai hướng dẫn học sinh, học viên tự học, ôn tập trên hệ thống ViettelStudy (theo Công văn số 174/SGDĐT-GDTrH ngày 06/02/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo) và trên truyền hình qua lịch phát sóng các bài học được công bố trên Cổng thông tin của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉ http://www.moet.gov.vn.
  4. Tiếp tục thực hiện công tác bảo đảm an toàn nhà trường, phối hợp với chính quyền địa phương, ngành Y tế trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ-Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh-huyện và ngành Y tế.

Tùy diễn biến của dịch bệnh, Phòng Giáo dục và Đào tạo sẽ có hướng dẫn việc cho học sinh đi học trở lại.

Yêu cầu Hiệu trưởng các đơn vị triển khai thực hiện./.

 

Nơi nhận:                                                                                         TRƯỞNG PHÒNG

  • Như trên (để thực hiện);                                                              (đã ký và đóng dấu)
  • Sở GD&ĐT (để báo cáo);
  • Lưu: VT, VP, MN, PT, LĐ,                                                                           Võ Ngọc Khanh
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 7
Tháng 10 : 457
Năm 2020 : 4.277